Елена, на първо място, е прекрасен човек. А това е задължително условие, за да бъде и прекрасен психолог. Тя е такъв не само заради златното й сърце, дар от Бога, а и заради отличната й професионална академична подготовка.

Когато научих за нея си казах: „Господи, благодаря ти – има кой да ми помогне!“

Така и стана. Тя „ме хвана за ръка“ и ме поведе към отговорите на въпросите, които ме тревожеха – с търпеливо, топло, подкрепящо, разбиращо професионално умение. Благодаря ти, Елена! За човечността! За помощта, която ми оказа с психологическите си консултации, за безценните съвети и пътя, който извървяхме към моите решения.

С обич и благодарност,

Доби

Доби