Хипноза и Хипнотерапия

Хипнозата е състояние на контролиран транс, близко до съня и мечтаенето. Трансът е лечебен сам по себе си, защото регулира и хармонизира процесите в тялото, а освен това е безопасно и естествено състояние. Всеки човек ежедневно по 10-12 пъти се потапя за кратко в него, като „се отнася“, докато прави нещо рутинно.

При хипнотерапията обаче този транс е воден и насочван към решаване на определени проблеми и промяна на настоящето. Може да се побеждават нежелани привички и зависимости, да се формират полезни навици, да се работи за постижения, независимо дали говорим за това да подкрепим съзнанието си да вземем медал в леката атлетика или да заченем дете.

В същността си това е сугестивен метод, който има древна традиция – с внушение работят още шаманите и жреците, а след множество разработки от страна на лекари и психолози, днес той е един от най-ценните инструменти, използвани за усъвършенстване на живота.

Хипнозата е здравословен, безопасен и партньорски процес между клиент и терапевт, който е насочен към достигане и работа с подсъзнанието. Ползвана по предназначение, тя е нещо съвсем различно от безкритичното състояние на хипнотизирания, което се показва по филмите и няма нищо общо с директивния подход и скритите трикове, ползвани в сценичната хипноза. Ако аз се опитам да ви внуша нещо, което е в разрез с вашите ценности и нагласи, вашето съзнание ще ви измъкне от транса.

Как работи мозъкът?

Мозъчните вълни са електрическо представяне на мозъчната дейност. Милионите неврони, предаващи електрически заряди, създават различни ритми, познати като модели на мозъчни вълни. Тези ритми могат да се наблюдават, записват и измерват чрез електроенцефалограф (ЕЕГ). Мозъчните вълни обичайно се групират в 4 различни категории съобразно честотата им: Бета, Алфа, Тета и Делта.

Всяка една от тези категории честоти съответства на специфичен тип активност на кората на мозъка и състояние на съзнанието. Започвайки с най – високата честота и продължавайки по низходящ ред, те са следните:

  • Бета-вълните са най-бързи – (14-100 херца), те преобладават в нашия мозък и са свързани с бодърстването, съсредоточеността, процесите на учене. Това е сферата на съзнателния разум.
  • Алфа (8-13 херца) – това е областта, която обикновено се смята за сферата на подсъзнанието. Почти всички хипнотични въздействия се осъществяват в този обхват. Медитацията също е функция на този диапазон, понякога слизайки и в тета. Алфа е една изключително важна област за хипнозата.
  • Тета (4-8 херца) – част от областта на подсъзнанието, в която е приложима хипнозата – въпреки че много малко хора достигат до тета за дълъг период от време.
  • Делта (по-малко от 4 херца) – абсолютната безсъзнателност и тези честоти се наблюдават в състояние на дълбок сън.

Когато заспиваме, мозъкът ни превключва от по-високия честотен цикъл бета към алфа, а след това за кратки периоди към тета и делта. Хипнозата работи с този естествен феномен и позволява на човека да промени своите подсъзнателни програми чрез пряко въздействие върху тях в алфа и в тета състояние. Тогава има пряк достъп до подсъзнанието, което не реагира на причинно-следствени връзки, не разсъждава, а приема внушенията. След това то съобщава на съзнателния разум, че съществува нова информация/настройка/убеждение, което трябва да бъде следвана. В резултат от това човек може да направи различен избор/действие, да има различно усещане и да осъществи промяна в живота си (понякога дори без да си спомня конкретните внушения от хипнозата).

Няколко уточнения на база въпроси, които съм получавала:

  • По време на хипноза човек не е в безсъзнание, нито е заспал. Той е в спокойно, релаксирано състояние.
  • Няма как да останете хипнотизиран завинаги – дори трансът да бъде изпуснат и човек да заспи, той се събужда свеж и отпочинал ☺
  • Не може да ви бъде внушено нищо, което е в разрез с желанията и заявката, защото подобен опит активира съзнанието и човек излиза от транса.
  • Всеки човек може да влезе в хипноза, защото трансът е естествено състояние. Дълбочината на отпускането зависи от способността на човека да пуска контрола, както и от нивото на доверие в терапевта и от адекватността на неговия подход. По правило, всяко следващо отпускане и влизане в хипноза е по-лесно и дълбоко.
  • Усещанията по време на хипноза са индивидуални и различни – за някои хора хипнозата е като да се носиш на облак, а други усещат телата си натежали… Човек се отпуска, няма желанието си да се движи, да говори и има по-голям достъп до вътрешния си свят, без да губи преценка и контрол над случващото се около него.

Каква е разликата между хипноза и хипнотерапия?

Хипноза е самото въвеждане в транс и неговото задълбочаване. Хипнотерапията използва транса, за да лекува, подкрепя, да създава различна настройка на съзнанието. Едното е като да имаш някъде в шкафовете продукти за вечеря, а второто е да събереш, комбинираш и сготвиш тези продукти така, че да можеш да се нахраниш вкусно като в първокласен ресторант.