Здравейте момичета от Женските срещи! Сега, правейки си равносметка за личната година си мисля за вас и ми се прииска да ви благодаря: 
Да, благодаря ви от сърце, за това, че сте моят кръг на доверието и подкрепата, за това, че сте мое огледало и за всички хубави случваня и вълшебства, които предизвикахме. За това, че когато се съберем там, всички събличаме социалните роли и маските и сме просто себе си, онази нежна, животворяща женска енергия, силата на гените ни дошла през бабите ни, течаща през всички жени и продължаваща към идните поколения!

Благодаря и за свързването на кой с каквото му трябва от този изобилен и леко пренебрегван в забързаното ни ежедневие източник на безусловна любов и мъдрост, този който ние изначално носим, като жени, като баби и майки, като приятелки и сестри, като свещения източник на живот! И ще ме извините но трябва да си призная, че може би не знам на всички ви имената, годините, къде и какво работите, но за това, което правим никога не ни е било нужно да се отъждествяваме с всичко това! Ние сме просто: радост, сила и любов с най – чистия, красив и безусловен потенцял, който съществува! Благодаря, че ми позволявате да се огледам във вас и да се поклоня на красотата на цялата Вселена която носим в себе си!! Чакам с нетърпение пак да се съберем и да се видим, изпращам ви Любов и Светлина!!

Сузана

Сузана