EMDR

Методът  „Eye Movement Desensitization and Reprocessing”  (EMDR), в превод на български – „Десенситизация и Повторна Преработка на Информация посредством Движение на Очите“, е иновативна психотерапия, която досега успешно е помогнала на милиони хора, с психологически затруднения и проблеми, в основата на които стоят някои видове емоционално травматични преживявания. Те могат да са сексуални малтретирания, пренебрегване и отблъскване в детските години, автомобилни катастрофи, загуби на близки, аборти, операции и други видове инциденти и насилие.

EMDR е успешна също и при третирането на оплаквания като тревожност, проблеми свързани със себеоценката и други, свързани с тревожността разстройства. EMDR е комплексен психотерапевтичен метод, който интегрира много от успешните елементи на голям брой терапевтични подходи и ги комбинира с движение на очите или други форми на билатерална стимулация по начини, които стимулират зоните в мозъка, отговорни за преработката и съхранението на информацията.

Обикновено успяваме да преработим случващите ни се травматичи преживявания без чужда помощ. Когато обаче човек е подложен на различни преживявания от такъв род в кратък период от време или травматичното преживяване е еднократно, но с изключителен интензитет или пък преживява многократно едно и също травматично за него събитие в продължение на определен период от време, вътрешният себеизцелителен (хомеостатичен) механизъм може да се претовари и да не успее да преработи травматичния материал. Така, този непреработен материал може да се съхрани в подсъзнанието на конкретния човек в „суров” вид и да се реактивира всеки път, когато външните обстоятелства наподобяват първоначалното събитие породило травматичното преживяване.

EMDR прибягва до помощта на вътрешно присъщия за всяко живо същество себеизцелителен потенциал и дава възможност на мозъка да се справи с непреработения травматичен материал. Тъй като посредством EMDR се подпомага този природен и наличен у всеки от нас хомеостатичен механизъм, който ребалансира тялото и психиката ни, резултатите се постигат изключително бързо. Обикновено са необходими само няколко сесии за да се разрешат проблемите, дори и такива съществуващи от години и дори от десетилетия у клиента.

Съществуват огромен брой научни изследвания, доказващи ефективността на EMDR, превръщайки го в най-обстойно изследвания метод, третиращ преработката на емоционално травматичен материал. EMDR интегрира елементи от много доказали ефекта си психотерапевтични техники и ги използва така, че да максимализира ефективността. В тази структура са включени елементи от психодинамичната, когнитивно-поведенческата, интерперсоналната и телесно-ориентираната психотерапия, като целият процес е структуриран в осем фази.
EMDR е призната от Световната здравна организация  през 2013 г за един от двата най-ефективни методи за работа с Посттравматично стресово разстройствo, основани на доказателства.

Влюбена съм в този метод и в чудесата, които се случват чрез него. Практикувам го усърдно, заради резултатите, които клиентите постигат. Минала съм обученията и съм в процес на сертификация.