Усъвършенствана енергийна психология

Advanced Energy Psychology (Усъвършенствана Енергийна Психология) – EDxTM – енергийни диагностични и изцелителни методи (ЕДИМ), е за момента най-усъвършенстваната, всеобхватна и изчерпателна методика на Енергийната психология, съчетаваща приложната кинезиология, работата с биоенергийната система и работата със съзнанието и подсъзнанието.

EDxTM – ЕДИМ използва в инструментариума си мануално мускулно тестване, енергиен анализ, работа по меридианите, акупунктурните точки и енергийните центрове, асоциативни методи, билатерална стимулация, освобождаване от емоционалният стрес, утвърждения, визуализации, фокусиране, специфични енергийни протоколи, коригиране на неврологичната дезорганизация и психологическия обрат, балансиране на излишък или недостиг на енергия, работа с негативни вярвания, отстраняване на енергийни токсини, елиминиране на негативният афект и др.

Казано накратко, енргийната психология включва работа с така наречените в Индия „чакри“, меридианите, познати ни от традиционната китайска медицина, биополето. Към това се добавят елементи от традиционната психология и от приложната кинезиология, като мускулно тестване, специфични движения и пози на тялото, както и други елементи като визуализации, утвърждения, фокусиране и др.

Изхождайки от допускането, че баланса и хармонията в биоенергийната система на човека са в основата на физическото и психологическото здраве, ЕДИМ предоставя прецизни техники за тестване на биоенергийно-информационната система, като по този начин дава възможност на фасилитаторите, работещи с този метод, да изберат точната интервенция, подходяща за конкретният човек.

С този метод се работи индивидуално, за да могат да се открият меридианите, свързани с проблема и пряко да се подпомогне синтезирането на енергия в тях. Има обаче и универсални протоколи за въздействие върху страхове, фобии, разстройващи емоции, депресивни състояния, зависимости, проблеми с постиженията и т.н., които могат да се прилагат, когато физически контакт не може да се осъществи.