Работа с ранни детски травми

Лекуването на детски травми е процес, известен още като „Първична терапия” – Методът е на Артър Джанов.. През 60 –те години на ХХ век той разработва техники, които помагат на хората да изхвърлят потиснати емоции, да ги трансформират и да достигнат до нови прозрения и емоционално развитие към разкриване на истинската си (вродена) същност.

Ошо казва: “Човек, който поглежда в миналото си, се освобождава от него. Тогава миналото не може да го мъчи, няма повече власт над него и приключва. Когато миналото е излекувано, ние сме на разположение за настоящето, за целия ни живот.”

Казано накратко, чрез отработването на травмите на вътрешното си дете, ние се връщаме към здравословни отношения като партньори, родители и хора, защото лекувайки миналото, ние присъстваме цялостни в настоящето.

В този процес, структуриран в 10 сесии, ние изграждаме връзка с нашето вътрешно дете, което съдържа потенциала ни, таланти, нашата същност. Връщайки се назад, виждаме какво всъщност носим, каква е структурата на егото ни, как сме се изградили като хора и кое в нашата личност е нездраво за нас самите.

Връзката с детето в нас е основа на всички взаимоотношения в живота ни. Вътрешната ни система за взаимодействие с другите и света се гради върху начините, по които сме преживели любовта в семейството си като деца, какво сме научили за себе си и как средата ни е оформила.

При нарушения по време на нашето отглеждане – а те неизменно се случват, дори и с най-добри намерения от хората, които се грижат за нас – се получават различни видове поведения с цел адаптация, които бележат всички наши последващи срещи с хората. Често слагаме маски и играем роли, за да получим одобрението и любовта на нашите родители. Несъзнателно влизаме в техните рамки и представи за живота.

Лечителното в този процес е, че успяваме да създадем една нова връзка, между нас като възрастен и детето вътре в нас.

Така можем да започнем да се грижим за себе си по един нов начин и да не търсим обичта отвън.