Позитивна психотерапия

Какво означава „позитивно“? Отговорите, които обикновено получавам са „положително, добро, хубаво, щастливо, оптимистично“… Да, ама не! Positum от латински е цялостен, действителен, фактически, реален, даден.

Всъщност противно на това, което си мислят мнозина, Позитивната психотерапия не се бори да докаже, че чашата е полупълна, а не полупразна, а да я покаже точно такава, каквато е в момента и да види какво може да се направи от нея.

ППТ е в основата си съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника. Тя работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности. По този начин човекът укрепва себе си в борбата с болестното, с проблема и повишава капацитета си за справяне.

Позитивната психотерапия е в основата си дълбинно психологичен психотерапевтичен метод, създаден в началото на 1963г. от проф. д-р по медицина Носрат Песешкиан. Използва в инструментариума си много приказки и притчи, защото картинно – образният език улеснява преработването на проблематиката. Широко е разпространена в световен мащаб, заради своята ефективност и ориентиран към ресурсите, жизнеутвърждаващ подход.